ÚOCHB

Skupina Josefa Michla

Organická chemie
Vědecká skupina
Distinguished Emeritus
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkumná skupina Prof. Josefa Michla představuje multidisciplinární vědecký tým, který je složen z organických, anorganických, fyzikálních a teoretických chemiků. V projektech kombinuje syntézu se spektroskopickými a dalšími fyzikálními měřeními. Někteří členové skupiny pracují na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, s jejichž elektrochemiky i dalšími vědci máme blízkou spolupráci.

Současný výzkum je rozdělen do čtyř hlavních projektů:
Singletové štěpení, Alkylace zlatých povrchů, Pravidelná pole molekulárních rotorů a Porfén – dvoudimenzionální polymer.

image