Naše projekty

Singletové štěpení 

Singlet fission (SF) neboli singletové štěpení je děj, v jehož průběhu je jeden singlet převeden na dva triplety. Tak lze zásadním způsobem zvýšit účinnost solárních panelů. V současné době probíhá syntéza a studium několik typů chromoforů pro SF. Jsou jimi:
  • malé molekuly odvozené od anhydridu glycinu
  • sloučeniny blízké indigu
  • substituované difenylisobenzofurany

Molekulární self-assembly

Nové typy kotvících skupin pro molekulární self-assembly

V současné době velmi hojně používané thioly mají bohužel několik nežádoucích vlastností, jako např. náchylnost vůči oxidaci a špatná elektrická vodivost při kontaktu s kovovým povrchem. Snažíme se proto zjistit, zda-li náhradou atomu síry za jiný prvek dojde ke zmírnění těchto problémů.

Molekulární rotory

Pravidelná pole molekulárních rotorů

Naši pozornost upíráme na dipolární molekulární rotory, které studujeme jednak jako jednotlivé molekuly, ale také ve formě pravidelný dvou- a trojrozměrných materiálů. Cílem tohoto výzkumu je příprava nových typů materiálů s ferroelektrickými vlastnostmi a možnými aplikacemi při výrobě nových elektronických zařízení.

Porfény

Porfén, nedávno připravený konjugovaný analog grafenu, který obsahuje porfyrinové jednotky namísto benzenových jader, nám otevírá cestu k dvoudimenzionálním polymerům. Makrocyklické kruhy tohoto sytému je možné libovolně funkcionalizovat inzercí různých kovů, které mohou nést až dva ligandy, s tím, že centrální části polymeru zůstávají zapojeny v konjugaci. Vlastnosti a možné aplikace této nové 2D struktury jsou předmětem našeho výzkumu.